Visoka šola za storitve > Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost
 


Poleg izobraževalne dejavnosti se Oddelek za kozmetiko ukvarja z razvojem in raziskavami na področju kozmetike oz. kozmetične nege v Sloveniji, z razvito raziskovalno dejavnostjo. V okviru sestave VIST pa deluje tudi Inštitut za kozmetiko.   V raziskovalne procese so vključeni tudi študenti naših študijskih programov, pri tem pa VIST sodeluje z več domačimi in tujimi raziskovalnimi ustanovami in podjetji, med drugim z University of the Arts, London, Laboratorijem za biokibernetiko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Iskro medical d.o.o., Inštitutom Zelena Medicina, Kozmetiko Afrodita, Lab5 d.o.o., Valens Int., dermatološkimi centri (Dermatologija Bartenjev&Rogl, Kirurški center Volovec, Dermatološki center Parmova, Estetika Nobilis) idr. proizvajalci oz. distributerji kozmetične opreme in izdelkov.

VIST je vpisana v razvid raziskovalnih organizacij pri ARRS. V okviru VIST deluje raziskovalna skupina Zdravo življenje.

VIST je vključen v javni raziskovalni program "Prehrana in javno zdravje". Program financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Oddelek za kozmetiko VIST je eden izvajalcev strateškega razvojnega projekta Republike Slovenije Funkcionalna živila prihodnosti F4F (>>več o F4F). Projekt je eden od 9 strateških projektov, ki je bil izbran na 1. razpisu v okviru Strategije pametne specializacije RS. Projekt izvaja VIST od 1. septembra 2016 skupaj s še 16 uglednimi raziskovalnimi organizacijami, kot so Institut Jožefa Stefana, Kemijski inštitut, Biotehniška fakulteta…, ter podjetji, vključno z Žitom kot nosilcem projekta.

Raziskave za zunanje naročnike
VIST ima ustrezno usposobljen kader in opremo prilagojeno za kvalitativno in kvantitativno in vivo vrednotenje parametrov kože, tako površine, epidermisa/stratum corneuma kot tudi dermisa, delno tudi subkutisa. Z meritvami in standardizirano fotoanalizo različnih parametrov tako lahko spremljamo stanje kože ter vpliv določenih faktorjev iz okolja nanjo, meritve pa so med drugim prilagojene za spremljanje učinkov nege in izdelkov. Imamo tudi opremo in znanje za ustrezno fotodokumentiranje učinkov, za zahtevnejšo fotodokumentiranje imamo na voljo tudi fotografski studio.
Razpoložljiva oprema je posebej uporabna za ugotavljanje učinkov kozmetičnih izdelkov in postopkov na stanje kože. Opremo uporabljamo tudi za raziskovalno delo za zunanje naročnike. >> letak Dermokozmetične študije

Projekti in sodelovanja:

VIST med izvajalci strateškega projekta Slovenije Funkcionalna živila prihodnosti
Oddelek za kozmetiko VIST je eden izvajalcev strateškega razvojnega projekta Republike Slovenije Funkcionalna živila prihodnosti. Projekt izvaja VIST od 1. septembra 2016 skupaj s še 16 uglednimi raziskovalnimi organizacijami, kot so Institut Jožefa Stefana, Kemijski inštitut, Biotehniška fakulteta…, ter podjetji, vključno z Žitom kot nosilcem projekta. Oddelek za kozmetiko VIST bo proučeval učinke funkcionalnih živil na kožo. Projekt je eden od 9 strateških projektov v okviru Strategije pametne specializacije RS. >> več

Sodelovanje s podjetjem Haslauer
Za nemško podjetje Haslauer izvajamo raziskave učinkov različnih velneških masaž z uporabo zeliščnih in drugih naravnih izdelkov ter aparaturnih sistemov.

Študije za Ionto Health&Beauty GmbH
Za nemško podjetje Ionto Helath&Beauty GmbH izvajamo študijo vpliva ultrazvočne terapije v pred in pooperativni negi. Za pojetje Ionto smo že izvedli več študij npr. o vplivu aparatov za mezo-sono terapijo na kožo ter o uporabnosti aparata za spremlljanje stanja kože IontoScope.

Sodelovanje s podjetjem Abies Labs
S podjetjem Abies Labs sodelujemo na področju raziskav vpliva ekstrakta bele jelke (Belinal) na kožo. Na podlagi raziskave učinkov izvlečka iz lesa bele jelke na kožo, ki smo jo izvedli na Inštitutu za kozmetiko VIST, je podjetje Abies Labs septembra vložilo patentno prijavo za uporabo tega izvlečka v kozmetiki.

Projekti za Valens Int. d.o.o.
S podjetjem Valens Int d.o.o. sodelujemo na področju raziskav vpliva različnih hranil/prehranskih dopolnil na kožo.

Raziskave za Ilirijo d.d.

Za Ilirijo d.d. izvajamo testiranja različnih izdelkov za nego obraza, pedikuro, manikuro...kot pomoč pri razvoju formulacij in za namene dokazovanja učinka končnih izdelkov.

Sodelovanje z LacMar d.o.o.
Z LacMar d.o.o. sodelujemo na področju raziskav vpliva kobiljega mleka na kožo in možnostih vključevanja le-tega v kozmetične proizvode.

V okviru projektov je mogoče opravljati diplomske naloge, nekaj študentk VIST pa je že vklučenih v izvajanje raziskav.

Pretekli projekti, raziskave:

Raziskovalni projekti z Ilirijo d.d.

Za Ilirijo d.d. smo izvedli raziskovalni projekt Spremljanje in vrednotenje učinkov novih vlažilnih kozmetičnih izdelkov za izboljšanje stanja kože kot pomoč pri razvoju formulacij in za namene dokazovanja učinka končnega izdelka. Projekt je sofinanciralo MIKZS.

Študija za Dino-Lite

Za nizozemsko firmo Dino-lite smo izvedli študijo dermatoloških in kozmetičnih problemov z dermatoskopi. To je prva študija VIT za naročnika iz tujine.

Sodelovanje s TICCOPI

Za podjetje TICCOPI smo izvedli pilotno študijo učinkov mezoporacije v kombinaciji z izdelki LCN v anti-age negi (gube, hiperpigmentacije…). Preliminarni rezultati so bili prikazani na Strokovnem srečanju kozmetikov 2013 v organizaciji OZS.

Projekt The Beauty of age

Bili smo partner pri mednarodnem projektuThe Beauty of age. Projekt vodi London College of fashion (Vel. Britanija) in je usmerjen v raziskovanje učinkov nemedicinskih pristopov v primerjavi z medicinskimi pristopi za obvladovanje staranja kože pri ženskah starejših od 60 let. Projekt bomo letos razširili na izvedbo velike večletne mednarodne študije, v katero bodo poleg VIST (Kozmetika in Fotografija) vključene še Laurea University Helsinki (Finska) in University of L'Havre (Francija).

Prehranske in zdravstvene trditve na živilih (CRP V7-1107, nosilec Inštitut za nutricionistiko, partnerja VIST - Visoka šola za storitve in Biotehniška fakulteta UL).

Vnos zdravilnih učinkovin v kožo in preko kože z elektroporacijo, ionoforezo in radiofrekvenčnim segrevanjem (aplikativni projekt, L2-2044)
Nosilec projekta: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za biokibernetiko, partnerji:    VIST - Visoka šola za storitve, Iskra Medical d.o.o.

 
V okviru VIST deluje učni center za naprave za analizo kože Cortex DermaLab Series >>več

 

Copyright © Visoka šola za storitve (info@vist.si) - izdelava Zavod AI (info@zai.si) - zadnja sprememba: 16.02.2018